RECONEIXEMENTS


Premi Extraordinari de Llicenciatura

08/05/1995

Universitat de València

Premi extraordinari de Doctorat


28/05/2002

Universitat de València

Participe en altres Universitats i institucions espanyoles i internacionals, en diferents assumptes professionals.