TUTORIES I ATENCIÓ D'ALUMNES

DESPATX

L'atenció d'alumnes serà al despatx F-314 de l'edifici nou de Psicologia (tercera planta).

TUTORIES PRESENCIALS

Hi ha que avisar al professor amb un correu electrònic a:

Manuel.Marti-Vilar@uv.es

TUTORIES VIRTUALS

Cal fer-les amb el foro de l'aula virtual.

HORARI D'ATENCIÓ

Primer quadrimestre:
Dimecres desde les 11:30 fins a les 14:30 hores.

Segon quadrimestre:                        Dijous desde les 10.30-12:30 i 14:00-15:00