MÀSTER OFICIAL UNIVERSITARI EN INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN ÀMBITS SOCIALS


MATÈRIES:

43342 -Envelliment saludable i intervenció individual i grupal en persones majors

https://ocw.uv.es/ciencias-de-la-salud/envejecimiento-saludable-e-intervencion-individual-y-grupal-en-personas-mayores/Course_listing


43343 -Programes d'Intervenció amb familiars i personal d'atenció directa a persones dependentsEXAMEN:

Exàmen 1ª Convocatòria: dijous 8 de febrer (18:00-20:00 h.)

Exàmen segona convocatòria: dilluns 4 de juny (18:00-20:00h.)


Revisió d'examens:

-Dijous 15 de febrer.

Horari: 15-16 hores.

-Dijous 7 de juny.

Horari: 11-12 hores