TREBALLS FI DE GRAU

Treballs Fi de Grau (al mòdic preu de 4,8 hores durant tot l'any per cada TFG), decidit pel Vicerrectorat de la UV. Aquestes mesures només es comprenen si pensem que s'han pres des d'un despatx.

Com es pot dirigir un TFG amb 4,8 hores durant tot l'any?

TEMÀTIQUES

Convocatoria juny 2017


Razonamiento moral en personas con patologías, daño cerebral y Psicopatía: Bases neurobiológicas.

Alumna: Vanesa Beltrán Guillén


Intervencions prosocials en estudiants.


Alumna: Nerea Verdú Ruiz

Responsabilitat Social Universitaria i Prosocialitat


Alumna: Laura Calderón Miralles


Autoatribución de comportamientos socialmente responsables: competencias y valores en una muestra de universitarios

Alumna: Marta Marcos Moliner

Empatia, domini social i ideologia


Alumna: Raquel Prósper Marco

Empatia i correlats de personalitat


Alumna: Marta Navarro Fortuny

Conducta Prosocial, Personalidad y penalización de faltas en estudiantes universitarios.

Alumna: María Llanos Zamora Martínez


Relación entre posturas éticas, empatía, conducta prosocial y penalización de faltas y delitos.

Alumne: Javier Espaza Reig

Lloc: Sala de Juntes

Convocatoria juny 2016


¿Cómo evaluar el Razonamiento moral?

Alumne: José Miguel Escrig Espuig

Davant de tribunal

Dia: Dijous 16 de juny a .

Nota: 9,3

Estudio de las asociaciones implicitas hacia el Facebook en función del sexo

Alumne: Julián Mollá Marinas

Dia: 11 de juliol de 2016

LLoc: Saló de graus a les 10:40

Davant de tribunal

Convocatoria Juny 2015


Estils d'humor i el transtorno de depressió

Alumna: Natalia Ruiz Segovia

Nota en poster: 8

Sexual and positive affective primimg increase severity of males when judging moral transgressions

Alumne: Arnau Centelles Ramírez

Nota davant de tribunal: 10-Matricula d'Honor

Judici moral i empatia en adolescents.

Alumna: Amanda Rubio Delgado

Nota en poster: 8

Conducta Prosocial i esport.

Alumne: Nagore Navarrete Herrero

Nota davant Tribunal: 8.5

Convocatoria Juliol 2015


Instruments d'avaluació de la conducta prosocial.

Alumna: Lorena Corell García

Dia: Dimarts 14 de juliol a les 9:30 en la LPE.

Nota: 9,5 davant de tribunal

Estudi sobre l'influència de les Actituts religioses i els valors en el Raonament moral prosocial d'estudiants de secundària.

Alumna: Lucía Grau Martínez

Dia: Dimarts 14 de juliol a les 10:30 en la LPE

Nota: 9,5 davant de tribunal.

Responsabilitat Social Universitaria i Valors.

Alumne: Harold Eduardo Losada Parada

Dia: Dimecres 15 de juliol a les 11:30 en el Hall de la Facultat

Nota: 8 en poster.

Revisió bibliogràfica: Conducta prosocial i conseqüencies postives.

Alumna: Maria Gimeno González

Dimecres 15 de juliol a les 11:30 en el Hall de la Facultat

Nota: 8 en poster.