COMPETÈNCIES TRANSVERSALS-Enfocat a saber, saber fer, saber ser i saber estar.

-Confiança i visió cap a un futur amb inspiració transformadora.

-Entusiasmat per aprendre i emprendre amb esforç i humilitat.

-Orientació cap a resultats evidents i visibles.

-Investigador connectant la Universitat amb altres àmbits.


Saber: constant, innovador, competent, amb resultats.

Saber fer: ús apropiat de les xarxes socials i tecnologia, pràctic, executor de projectes, pragmàtic, eficaç, comunicador.

Saber ser: prosocial, proactiu, respecte a les persones, empàtic, entusiasta, ètic, pacient.

Saber estar: treball en equip, transformador de projectes i de la societat fonamentalment a través de l'educació superior i de la vinculació de l'educació amb la vida.