MÀSTER OFICIAL UNIVERSITARI EN CRIMINOLOGIA I SEGURETAT


MATÈRIES:

42571-Fonts d'informació específica, maneig avançat de bases de dades i anàlisi de la informació.

42580-Estudis pràctics de criminologia i seguretat.