COMPETÈNCIA ÈTICALa competència ètica
es una competència transversal interpersonal essencial que cal aprendre per a saber fer, ser i estar desenvolupant qualsevol professió d'una manera adequada.

Significa inclinar-se positivament cap al bé axiològic d'un mateix i dels demés i preservar eixe bé.

Està relacionada amb altres competències com el pensament crític, comunicació interpersonal, autonomia, responsabilitat, etc.

Els indicadors són: adecuació ètica, reflexibilitat, deliberació, comportamten orientat al context comú i asunció normativa ( principis i valors)


Des d'ací s'han devenvolupat alguns treballs i investigacions: