Docència universitaria


  1. Psicologia del Pensament (materia obligatoria de Psicologia)
  2. Processos Psicològics i Conducta Prosocial (materia optativa de Psicologia)
  3. Deontologia i Valors d'Igualtat (materia obligatoria de Psicologia)
  4. Envelliment saludable i intervenció individual i grupal en persones majors (Màster Oficial Universitari en Intervenció Psicològica en Àmbits Socials)
  5. Programes d'Intervenció amb familiars i personal d'atenció directa a persones dependents (Màster Oficial Universitari en Intervenció Psicològica en Àmbits Socials)
  6. Fonts d'informació específica, maneig avançat de bases de dades i anàlisi de la informació (Màster Oficial Universitari en Criminologia i seguretat)
  7. Estudis pràctics de criminologia i seguretat (Màster Oficial Universitari en Criminologia i seguretat)
  8. Treball Fi de Màster (Màster Universitari en Atenció Sociosanitària a la Dependència)
  9. Treball Fi de Màster (Màster Universitari en Educació Especial)